Nên thành lập công ty TNHH hay công ty Cổ Phần

Khi bắt tay vào hoặt động kinh doanh rất nhiều chủ doanh nghiệp tự đặt ra câu hỏi là nên thành lập công ty TNHH hay công ty cổ phần. 

Nhằm giải đáp những băn khoăn của quý khách hôm nay tôi sẽ viết bài chia sẻ về các khía cạnh của hai loại hình doanh nghiệp này.

1. Công ty TNHH 

Với loại hình công ty TNHH bạn sẽ có hai sự lựa chọn : Công ty Tnhh 1 thành viên và công ty TNhh 2 thành viên trở nên 

Công ty TNHH 2 thành viên trở nên: số lượng thành viên tối thiểu là 2 người và tối đa là 50 người, các thành viên sẽ phải chịu các khoản nợ và và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp,

Thành viên công ty có thể là cá nhân và tổ chức, thành viên sẽ có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh.

Công ty TNHH 2 thành viên trở nên không có quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn 

Ưu điểm :

Tỷ lệ rủi ro thấp do có tư cách pháp nhân nên thành viên chỉ chịu các khoản nợ và và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn góp.

Chế độ chuyển nhượng vốn chặt chẽ nên dễ dàng kiểm soát thành viên tham gia vào công ty 

Do số lượng thành viên ít nên đa phần người trong công ty đều là người thân quên

Nhược điểm :

Trong trường hợp muốn huy động vốn nhưng công ty TNHH 2 thành viên trở nên không có quyền phát hành cổ phiếu để kêu gọi vốn

Chịu sự điều chỉnh chặt chẽ hơn so với công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân 

2. Công ty cổ phần 

Công ty cổ phần là công ty có tối thiểu 3 thành viên và không giới hạn số thành viên tham gia, các thành viên chỉ chịu các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp do đó  rủi ro thấp 

Ưu điểm : 

Công ty cổ phần có thể huy động vốn bằng việc phát hành cổ phiếu 

Các cổ đông sẽ được chuyển nhượng cổ phần cho nhau dễ dàng 

Độ rủi ro thấp do cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp

Nhược điểm :

Không kiểm soát được số lượng cổ đông tham gia, dễ bị kéo bè phái

Điều hành công ty phức tạp do số lượng cổ đông tham gia quá đông 

Việc thành lập công ty cổ phần và quản lý công ty sẽ phức tạp hơn các loại hình công ty khác do bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Nguồn : https://luatketnoi.vn

Xem thêm :