Bản chất của biên bản hủy hóa đơn điện tử?

Trước khi tiến hành lập biên bản hủy hóa đơn, kế toán cần phải hiểu bản chất của biên bản này là gì và khi nào nên áp dụng biên bản hủy hóa đơn  
Biên bản hủy hóa đơn chính là biên bản ghi nhận lại các diễn biến sự việc đã xảy ra trong toàn bộ quá trình hủy hóa đơn mà đối tượng thực hiện việc hủy cũng đồng thời là đối tượng nắm giữ và sử dụng hóa đơn.
Biên bản hủy hóa đơn hoàn toàn khác với biên bản thu hồi hóa đơn. Biên bản thu hồi hóa đơn là biên bản được lập để thu hồi các hóa đơn sai khi người mua, người bán hàng hóa và dịch vụ có phát sinh giao dịch, cần phải lập hóa đơn và phát hiện sai sót phải phải hủy bỏ.

bản chất của biên bản hủy hóa đơn

Vậy trong trường hợp nào cần phải lập biên bản hủy hóa đơn?
Tại thông tư 39/2014/TT-BTC đã quy định cụ thể các trường hợp cần phải lập biên bản hủy hóa đơn, cụ thể như sau:
Các hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.
Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn được quy định chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.
Tổ chức, hộ, cá nhân đã được quan thuế thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng
Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán thì sẽ được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.
Các doanh nghiệp cần phải lưu ý, trong thời gian hiện tại, việc triển khai thực hiện hóa đơn điện tử vẫn được áp dụng theo các quy định cũ, tuy nhiên, kể từ ngày 01.11.2020 các doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử và triển khai sử dụng theo Nghị định 119/2018 và Thông tư 68/2019. Do vậy, quy trình hủy hóa đơn điện tử, biên bản hủy hóa đơn cũng phải triển khai theo các quy định của Thông tư và Nghị định mới này. Hiện tại, đã có nhiều doanh nghiệp chuyển sang sử dụng hóa đơn theo Thông tư 68 và Nghị định 119 để có thể làm quen với các quy định mới này trước thời hạn bắt buộc phải triển khai và thực hiện theo quy định của pháp luật.
Như vậy, qua bài viết này hi vọng đã cũng cấp thêm cho bạn đọc những thông tin hữu ích về bản chất của biên bản hủy hóa đơn, các trường hợp bắt buộc phải lập biên bản hủy hóa đơn, sự khác biệt giữa biên bản hủy hóa đơn và thu hồi hóa đơn; hỗ trợ đắc lực trong quá trình triển khai sử dụng, áp dụng hóa đơn điện tử vào thực tiễn công việc tại mỗi doanh nghiệp.

https://beautyviet.com/cb300r-ve-viet-nam-muc-gia-140-trieu-dong/

https://beautyviet.com/xu-huong-trang-tri-noi-that-moi-doc-dao-voi-tran-thach-cao/